Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Lau
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Rapport från Sven B F Janson den 10/4-65 ATA Dnr 2234/65. Rappo t G Arwidsson Dnr 378/52.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runinskrift i vägg, målad med svart färg, 0,04-0,16 m h och 0 ,01 m br. Mitt framför altaret med fotändan intill det nedersta s teget till altaret är 2) Runinskrift i gravhäll, kalksten, 1,46x0 ,7 ... Visa hela
Orientering <itemDescription>
  • Tornbågsmuren 2 m ovan golvet, 1,5 m N om tornbågens S kant är 1 .
Event <context>
  • Belägen i Lau, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data