BILDER

fotografi, visitkort, bilder, påsiktsbild

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Upphovsrätt utslocknad
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Delobjektsnummer <itemDescription>
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
  • Upphovsrätt utslocknad
Licens / media <itemDescription>
Motif <itemMotiveWord>
  • Magnus, Adolf
  • Magnus, Ellen
Sakord<itemName>
fotografi
visitkort
påsiktsbild
bilder
Subject <subject>
  • Cultural history
Delobjektsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data