Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Öland Böda Kronoparken
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Kronoparken, Böda, Borgholm, Öland, Kalmar, Sverige.
Keyword <itemKeyWord>
 • beslag
 • betsel
 • brons
 • fragment
 • förgyllt brons
 • glas
 • hundkoppel
 • järn
 • järn, textil
 • järn, trä
 • kedja
 • koppel
 • krampa
 • nit
 • nit/spik
 • pärla
 • silver
 • skålla
 • spik
 • sölja
 • tråd
Fyndplats<itemName>
Kronoparken
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data