BILDER

Marx, Karl

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Date <presTimeLabel> 1818-05-05
Place <presPlaceLabel> Tyskland
Title <itemTitle> filosof
Beskrivning <itemDescription>
 • Han räknas som en av grundarna till sociologin och är upphovsman till den ekonomiska och revolutionära teori som kom att kallas marxism.

  wikipedia

Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Tidpunkt / död <itemDescription>
Källor <itemDescription>
 • Valda texter:
  1843 – I judefrågan, Deutsch-Französische Jahrbücher nr 1
  1844 – Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin. Inledning
  1844 – ”Ekonomisk-filosofiska manuskript” (utgiven postumt)
  18...

  Visa hela
Event <context>
 • Verkade i Berlin, Belgien, Frankrike, Storbritannien.
 • Föddes 1818-05-05 i Tyskland.
 • Dog 1883-03-14 .
Visat namn<itemName>
Marx, Karl
Subject <subject>
 • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data