BILDER

fotografi, bilder, påsiktsbild, stereoskopbild

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Lindahl, Axel, fotograf
Copyright: <presImageCopyright> Upphovsrätt utslocknad
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1902
Place <presPlaceLabel> Sverige, Göteborg
Licens / media <itemDescription>
Stadsdel / avbildad <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
 • Maskiner för materialförflyttning (406)
Sammanhör med <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
 • Hjälpmedel för minnet (211)
Plats / avbildad <itemDescription>
Inramning eller montering <itemDescription>
 • monterat på ca 2 mm tjock kartong.
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
 • Sjöfart och sjötransport: Kanalfart (502.4)
Gata/adress / avbildad <itemDescription>
Byggnad / avbildad <itemDescription>
Delobjektsnummer <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
 • Bebyggelsemönster (361)
Typ av förvärv <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
 • Diverse byggnader och anläggningar (349)
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
 • Upphovsrätt utslocknad
Signering, påskrift, stämpling <itemDescription>
 • vänstra kanten: Foto af Axel Lindahl 1902.
  högra kanten: 4209. Göteborg. Gustav Adolfs torg.

Event <context>
 • Förvärvad av Magnus, Erik Louis, 1884-1969.
 • Avbildad 1902 i Göteborg, Sverige av Lindahl, Axel, fotograf.
 • Fotograferad 1902 av Lindahl, Axel, fotograf.
 • Tillverkad 1902 .
Materialkategori<itemMaterial>
papper
Technique <itemTechnique>
 • liggande
Measurements <itemMeasurement>
 • Bredd: 17,4
 • Höjd: 8,5
Motif <itemMotiveWord>
 • Göteborgs rådhus
 • exteriör
 • folksamling
 • häst
 • kanal
 • kärra
 • lyftkran
 • sommar
 • staty
 • torg
Sakord<itemName>
påsiktsbild
bilder
fotografi
stereoskopbild
Subject <subject>
 • Cultural history
Delobjektsnummer <itemNumber>
Föremålsnummer <itemNumber>
Samtidiga förvärv <itemNumber>
Lagringsmedium <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data