osarkiv, Verifikationer

Arkiv

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Event <context>
  • Förvärvad 1936-1940.
Titel<itemName>
Verifikationer
Typ av arkiv<itemName>
osarkiv
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkiv-ID <itemNumber>
Seriesignum <itemNumber>
Volymnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data