bricka

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Afrika, Nigeria, Nigerdeltat
Inventarienummer <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Event <context>
  • Ursprung i Nigerdeltat, Nigeria, Afrika.
  • Förvärvad 1906 .
Sakord<itemName>
bricka
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data