BILDER

katalogkort, teckning

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Etnografiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Katalogkort från Etnografiska museets arkiv.
Text i dokument <itemDescription>
  • ETNOGRAFISKA MUSEET, Stockholm ETNOGR. AMEGL. • 79, z Dep. n:r i • Gen. n:r 1906.41.12. Föremål: Bricka. Från Nigerdeltat. Finns 13 st.. Insaml., Gåva av: Geh.konsul 0. HeilbornÄr: 1906 KAPprigih. L... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
teckning
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 8001-9000/File_008180 [ocr]
Inventarienummer / Beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data