HOLAVEDSKAPELLET (HÅLAVEDSKAPELLET)

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Place <presPlaceLabel> Län: Jönköping, Kommun: Tranås
Title <itemTitle> HOLAVEDSKAPELLET (HÅLAVEDSKAPELLET)
Beskrivning Inventeringsår (1999) <itemDescription>
Historik <itemDescription>
Beskrivning Inventeringsår (2011) <itemDescription>
  • Holavedskapellet och Skogskyrkogården är belägna strax söder om samhället, vid västra sidan av Östra Holavedsvägen. Kyrkogården är belägen ett stycke upp i en kuperad skogsbacke, rik på flyttblock och... Visa hela
Event <context>
  • Producerades i Tranås, Jönköping.
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
  • Producerades 1950-01-01 - 1950-12-31 av Johannes Dahl.
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Kyrka med kyrkotomt
Kapell
Kapell med begravningsplats
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Kapell
Kapell med begravningsplats
Class <itemClassName>
  • Kapell
  • Kapell med begravningsplats
Lagskydd <itemSpecification>
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Anläggningsnamn <itemNumber>
  • Tranås kn, HÅLAVEDEN 2:3 HOLAVEDSKAPELLET
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data