Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Kävlinge, Skåne, Västra Karaby
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Peringskiölds mon. X.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Dnr 004208 1975-07-03. Rapport.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runsten, 1.15 m h, 0.8 m br (ÖSÖ-VNV) och 0.6 m tj. Ristningmot SSÖ och VSV:Hals och Frebjörn reste dessa stenar efter sin kamrat Hove.6.5 m N om nr 1 är:2) Kyrkogrund, under flat mark, delvis unde... Visa hela
Orientering <itemDescription>
  • 18 m NNÖ om landsväg, 6 m Ö om villatomt.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Brev till Kommunalnämnden i Dösjebrofrån E Gustavsson, Lund, 1962-10-15.
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Flack höjd. Sandmark. Hagmark. Tomtmark.
Event <context>
  • Belägen i Västra Karaby, Kävlinge, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data