Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Gotland
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd, osäkert från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Järnålder
Event <context>
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Gotland, Sverige.
 • Aktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Gotland, Sverige.
Keyword <itemKeyWord>
 • brakteat
 • cu-leg
 • cu-leg, granat
 • cu-leg, guld, granat
 • doppsko
 • fingerring
 • hammare
 • hänge
 • järn
 • järn, brons
 • kniv
 • nyckel
 • silver
 • spjut
 • spänne
 • svärd
 • yxa
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Cultural history
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data