Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Sköns kyrka, interiör, kyrkorummet, dopfunten. Sköns kyrka med omgivande kyrkogård, vy från nordöst. Sköns kyrka, interiör, kyrkorummet, vy mot koret från läktaren. Sköns kyrka med omgivande kyrkogård, vy från sydöst. Sköns kyrka, interiör, kyrkorummet, vy mot läktaren från predikstolen. Sköns kyrka med omgivande kyrkogård, vy från väster. Sköns kyrka, interiör, kyrkorummet, vy mot koret. Sköns kyrka, interiör, kyrkorummet, predikstolen. Sköns kyrka från syd

SKÖNS KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
By: <presImageByline>Anders Stjernberg
Copyright: <presImageCopyright> Härnösands stift
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1847 - 1850
Place <presPlaceLabel> Län: Västernorrland, Kommun: Sundsvall, Landskap: Medelpad, Socken: Skön , Stift: Härnösands stift, Församling: Sköns församling
Title <itemTitle> SKÖNS KYRKA
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Öster, Kor - Fullbrett, Sakristia - Öster, Kor - Öster, Kor - Rakt, Torn - Väster, Sakristia - Öster, Torn - Väster
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Entrédörrar inklädda med nitad kopparplåt, smalt gerat foder i trä, vit målning. Vapenhusets golv av grå slipad kalksten; de fem planstegen i trappan med räfflad sågning, de övre golvet rektangulära s... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Det är en rektangulär kyrkobyggnad med kor och sakristia i öster samt torn i väster. I nordöstra vinkeln mellan kor och långhus en tillbyggnad, som tjänade som sakristia mellan åren 1900-1969 Ingång g... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Ca 7 km norr om Sundsvall ligger Sköns kyrka i ett magnifikt höjdläge. Sköns medeltidskyrka, 1768 troligen förlängd i väster och försedd med nytt torn av Daniel Hagman, låg strax söder om den nuvarand... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Sköns församling, Skön, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Torn 1847-01-01 - 1850-12-31 av Abraham Rafael Ulric Pettersson.
 • Nybyggnad 1847-01-01 - 1850-12-31 av Abraham Rafael Ulric Pettersson.
 • Nybyggnad - Sakristia 1847-01-01 - 1850-12-31 av Abraham Rafael Ulric Pettersson.
 • Nybyggnad - Korparti 1847-01-01 - 1850-12-31 av Abraham Rafael Ulric Pettersson.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1847-01-01 - 1850-12-31 av Abraham Rafael Ulric Pettersson.
 • Teknisk installation - värme 1888-01-01 - 1888-12-31 .
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Underhåll 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Underhåll 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Fast inredning - bänkinredning 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Underhåll - golv 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Nybyggnad 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Specifika inventarier - altartavla 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Ändring - ombyggnad, golv 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Fast inredning - predikstol 1900-01-01 - 1900-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Teknisk installation - värme 1926-01-01 - 1926-12-31 av Skoglund & Olsson, Gävle.
 • Ändring - ombyggnad 1930-01-01 - 1931-12-31 av Erik Högström.
 • Teknisk installation - värme 1930-01-01 - 1931-12-31 av Erik Högström.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1930-01-01 - 1931-12-31 av Erik Högström.
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1930-01-01 - 1931-12-31 av Erik Högström.
 • Teknisk installation - el 1930-01-01 - 1931-12-31 av Erik Högström.
 • Fast inredning - bänkinredning 1930-01-01 - 1931-12-31 av Erik Högström.
 • Fast inredning - predikstol 1930-01-01 - 1931-12-31 av B Allberg.
 • Underhåll - takomläggning 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Underhåll 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Ändring 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Teknisk installation - VA 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Ändring - ombyggnad, golv 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Fast inredning - bänkinredning 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Teknisk installation - värme 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Teknisk installation - el 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Fast inredning - altarring 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1969-01-01 - 1969-12-31 av Carl-Axel Acking.
 • Ändring - ombyggnad, trappa 1988-01-01 - 1988-12-31 .
 • Specifika inventarier - altartavla 1990-01-01 - 1990-12-31 av Per Ingvar Nilsson-Öst.
 • Underhåll - exteriör 1994-01-01 - 1994-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 1997-01-01 - 1997-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Koppar
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Natursten
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • SUNDSVALL SKÖNS PRÄSTBORD 1:4 - husnr 4
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data