Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Nacksta kyrka med omgivning, vy från nordöst. Nacksta kyrka, interiör, kyrkorummet. Nacksta kyrka, interiör, kyrkorummet. Nacksta kyrka med omgivning, vy från sydväst. Nacksta kyrka, interiör, kyrkorummet, vy från sydväst. Nacksta kyrka, interiör, kyrkorummet, koret. Nacksta kyrka med omgivning, vy från söder.

NACKSTA KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
By: <presImageByline>Anders Stjernberg
Copyright: <presImageCopyright> Härnösands stift
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1966 - 1969
Place <presPlaceLabel> Län: Västernorrland, Kommun: Sundsvall, Landskap: Medelpad, Socken: Sundsvall , Stift: Härnösands stift, Församling: Sundsvalls församling
Title <itemTitle> NACKSTA KYRKA
Byggnadsdel <itemDescription>
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Vapenhuset har en rödlila lasyr på väggarna, sockel i trä, röd lasering, i taket skivmaterial, vit målning.

  Läktaren är inställd som en egen rektangulär volym i kyrkorummet vilken reser sig i två vå...

  Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Nacksta kyrka är en högrest byggnad, planen är mandorlaformad liksom formen av en båt, med spetsiga hörn i väster och öster. Yttermurar är uppförda i betong, överputsat med en kraftig gråblå, nästan s... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Förutsättningarna när Peter Celsing 1966 upprättade förslaget till Nacksta kyrka var att utforma en kyrka utan lokala traditioner och utan församlingskärna, efter vissa justeringar med bl.a. kyrkans p... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Sundsvalls församling, Sundsvall, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland.
 • Nybyggnad 1966-01-01 - 1969-12-31 av Peter Celsing.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1969-01-01 - 1969-12-31 av Peter Celsing.
 • Nybyggnad - Korparti 1969-01-01 - 1969-12-31 av Peter Celsing.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML 1990-04-19 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Sprit, Puts, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt
Stomme<itemMaterial>
Betong, Betong, Betong
Colour <itemColor>
 • Blå, Grå, Svart
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Class <itemClassName>
 • Kyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML (1990-04-19)
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • SUNDSVALL LÄGDAN 2 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data