Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Indals kyrka, exteriör, norra fasaden. Indals kyrka, exteriör, västra fasaden. Indals kyrka, interiör, kyrkorummet, vy mot koret från läktaren. Indals kyrka, interiör, kyrkorummet, vy mot koret. Indals kyrka, exteriör, östra fasaden. Indals kyrka, interiör, kyrkorummet, predikstolen. Indals kyrka, exteriör, södra samt östra fasaden. Indals kyrka, interiör, kyrkorummet, vy mot läktaren från predikstolen. Indals kyrka från syd

INDALS KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
By: <presImageByline>Anders Stjernberg
Copyright: <presImageCopyright> Härnösands stift
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1761 - 1763
Place <presPlaceLabel> Län: Västernorrland, Kommun: Sundsvall, Landskap: Medelpad, Socken: Indal , Stift: Härnösands stift, Församling: Indals församling
Title <itemTitle> INDALS KYRKA
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Sakristia - Norr, Kor - Öster, Torn - Väster, Kor - Rakt, Kor - Fullbrett
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak - Valmat, Sadeltak - Valmat
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Kraftiga inmurade gångjärn, tre per blad, svart målning. Vapenhuset, som ritades om av arkitekt David Frykholm, Härnösand, 1937, har ett golv av grå slipad kalksten i rektangulär form. Putsade väggar,... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Indals kyrka uppfördes av Daniel Hagman mellan 1761-1763 på platsen för en äldre medel-tidskyrka.

  Rektangulär gråstenskyrka med sakristia i nordost och ett torn uppfört 1849 i väster med karnis-svän...

  Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Medeltida socken, eget pastorat 1314. Till 1889 med Liden och Holm, sedan 1889 eget pastorat.

  Indals kyrka uppfördes av Daniel Hagman mellan 1761-1763 på platsen för en äldre medeltidskyrka.

  Se äve...

  Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Indals församling, Indal, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Sakristia 1761-01-01 - 1763-12-31 av Daniel Petersson Hagman.
 • Nybyggnad 1761-01-01 - 1763-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1761-01-01 - 1763-12-31 av Daniel Petersson Hagman.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1761-01-01 - 1763-12-31 av Daniel Petersson Hagman.
 • Invigning 1763-01-01 - 1763-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1848-01-01 - 1849-12-31 av Johan Christian Serén.
 • Ändring - ombyggnad 1848-01-01 - 1849-12-31 av Johan Christian Serén.
 • Specifika inventarier - altartavla 1848-01-01 - 1849-12-31 av Johan Christian Serén.
 • Nybyggnad - Torn 1849-01-01 - 1849-12-31 av Johan Christian Serén.
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1863-01-01 - 1863-12-31 av Johan Gustaf Ek.
 • Underhåll - omputsning 1905-01-01 - 1905-12-31 av R. Österlund.
 • Fast inredning - altarring 1905-01-01 - 1905-12-31 av R. Österlund.
 • Fast inredning - bänkinredning 1905-01-01 - 1905-12-31 av R. Österlund.
 • Teknisk installation - värme 1905-01-01 - 1905-12-31 av R. Österlund.
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1905-01-01 - 1905-12-31 av R. Österlund.
 • Ändring - ombyggnad 1905-01-01 - 1905-12-31 av R. Österlund.
 • Specifika inventarier - altartavla 1905-01-01 - 1905-12-31 av R. Österlund.
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 1911-01-01 - 1911-12-31 .
 • Underhåll - omputsning 1925-01-01 - 1925-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Teknisk installation - el 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Ändring - ombyggnad 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Specifika inventarier - altartavla 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Konservatorsarbeten 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Fast inredning - altarring 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Underhåll - exteriör 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Teknisk installation - värme 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Underhåll - interiör 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Fast inredning - bänkinredning 1936-01-01 - 1938-12-31 av David Frykholm.
 • Underhåll - golv 1946-01-01 - 1946-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1954-01-01 - 1955-12-31 av Werner Bosch.
 • Underhåll 1962-01-01 - 1962-12-31 av Johan Thomé.
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 1975-01-01 - 1976-12-31 av Tor Dal (Dahl).
 • Ändring - ombyggnad 1975-01-01 - 1976-12-31 av Tor Dal (Dahl).
 • Underhåll - omputsning 1975-01-01 - 1976-12-31 av Tor Dal (Dahl).
 • Underhåll - takomläggning 1987-01-01 - 1987-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 1989-01-01 - 1989-12-31 .
 • Underhåll - exteriör 1989-01-01 - 1989-12-31 .
 • Underhåll - interiör 1992-01-01 - 1992-12-31 av Leif Markström.
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1992-01-01 - 1992-12-31 av Leif Markström.
 • Ändring - ombyggnad 1992-01-01 - 1992-12-31 av Leif Markström.
 • Fast inredning - bänkinredning 1992-01-01 - 1992-12-31 av Leif Markström.
 • Underhåll - exteriör 2000-01-01 - 2000-12-31 av Leif Markström.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Koppar
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Natursten
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • SUNDSVALL GLÖMSTA 1:26 - husnr 2
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data