Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Sanda
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, kalksten, 1,43x0,65 m (V 40cg N-Ö 40cg S), tjocklek omö jligt fastställda. Nedhuggning i NÖ sidan, 0,41 m br och 0,03 m d j. I V hörnet är fem runor, tydligt i fyllda med svart färg. samt fra... Visa hela
Orientering <itemDescription>
  • 3 m V om N hörnet på boningshus.
Tradition <itemDescription>
  • Enl Mattias Hoffman är detta den andra stenen som enl traditio n har stått vid Stenhuse Sanda Se nr 114!
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Sanda, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data