Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Öland Bredsättra Bo gård
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Bo gård, Bredsättra, Borgholm, Öland, Kalmar, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • ben
 • beslag
 • bälte
 • cu-leg
 • dryckeshorn
 • fibula
 • flinta
 • flintbit
 • föremål
 • harts
 • järn
 • keramik
 • kniv
 • kärl
 • nål
 • remändesbeslag
 • ring
 • smälta
 • våg
Fyndplats<itemName>
Bo gård
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data