U Fv1933;134, Sigtuna, Malmen, kv. Granhäcken

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 1000 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 1099 e.kr
Type of object <itemType> Object
Placering <itemDescription>
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
Materialbeskrivning <itemDescription>
Ursprunglig plats <itemDescription>
Event <context>
  • Hittad i Sigtuna, Malmen, kv. Granhäcken, Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sweden.
  • Skapad 1000 e.kr - 1099 e.kr .
Material<itemMaterial>
metall
koppar
Keywords <itemKeyWord>
  • bleck
  • runbleck
  • runinskrift
  • runor
  • runristning
Plats<itemName>
Sigtuna, Malmen, kv. Granhäcken
Tidigare signum <itemNumber>
Signum2 <itemNumber>
Signum <itemNumber>
Alternativt signum <itemNumber>
Signum1 <itemNumber>
Tidigare signum <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data