TROLLE-LJUNGBY KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1100 - 1349
Place <presPlaceLabel> Län: Skåne, Kommun: Kristianstad, Landskap: Skåne, Socken: Trolle-Ljungby , Stift: Lunds stift, Församling: Fjälkinge-Nymö församling
Title <itemTitle> TROLLE-LJUNGBY KYRKA
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Öster, Torn - Väster, Korsarm
Takform <itemDescription>
Event <context>
 • Producerades i Församling: Fjälkinge-Nymö församling, Trolle-Ljungby, Kristianstad, Skåne, Skåne.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Korparti 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Korsarm/ar 1605-01-01 - 1605-12-31 .
 • Nybyggnad - Korsarm/ar 1695-01-01 - 1695-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts
Stomme<itemMaterial>
Murverk
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • KRISTIANSTAD TROLLE LJUNGBY 9:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data