TROLLE-LJUNGBY KYRKA

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Place <presPlaceLabel> Län: Skåne, Kommun: Kristianstad
Title <itemTitle> TROLLE-LJUNGBY KYRKA
Beskrivning Inventeringsår (1999) <itemDescription>
Historik <itemDescription>
Event <context>
  • Producerades i Kristianstad, Skåne.
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Kyrka med begravningsplats
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Lagskydd <itemSpecification>
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Anläggningsnamn <itemNumber>
  • Kristianstad kn, TROLLE LJUNGBY 9:1 TROLLE-LJUNGBY KYRKA
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data