Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Öland Löt Hjärpestad
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Depåfynd från Bronsålder
Event <context>
  • Aktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Hjärpestad, Löt, Borgholm, Öland, Kalmar, Sverige.
Keyword <itemKeyWord>
  • brons
  • halsring
  • hängkärl
Fyndplats<itemName>
Hjärpestad
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data