Hallgren, Claes

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Alternative names <foafName>
  • Klas Hallgren
Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
  • Samlingsbesök. 2020-03-10. Claes Hallgren
Event <context>
  • Föddes 1942 .
Keywords <itemKeyWord>
  • Clas Hallgren
  • Klas Hallgren
Visat namn<itemName>
Hallgren, Claes
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data