BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Östasiatiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • oISTa Stockholm den 20 dec. 1931. Herr Förste Rådmannen, Kommendören m.m. R. Hultmark, Linköping Käre Broder Richard. Jag ber att hjärtligast få tacka Dig för den stora älskvärdheten mot Fru Söderman och ej minst för Din godhet att på ett så älskvärt och angenämt sätt bringa henne i förbindelse med vår vördade vän Henric Westman. Hon var alldeles stormförtjust över de rara farbröderna 1 Lin- köpin... Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
  • ars 0IST8 de seneste årens arbetsresultat och trycka hans hand här uppe. Vi skulle räkna det som en stor dag 1 institutionens historia, då vi finge hylla honom såsom allas vår käre och vördade vän. Me... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data