BILDER

Lovö kyrka

Photo

link to gallery
By: <presImageByline>Mattias Ek
Copyright: <presImageCopyright> Stockholms läns museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> November 9 2006
Place <presPlaceLabel> Ekerö Kommun
Beskrivning <itemDescription>
  • Lovö kyrkas sydfasad med runstenar uppställda framför. Fr. v. U 49, U 46, U 47, U 48.
Event <context>
  • Producerades i Lovö kyrka, Lovö socken, Ekerö Kommun.
  • Producerades av Mattias Ek.
Titel<itemName>
Lovö kyrka
Nyckelord<itemName>
kyrka
kyrkogård
runsten
fornlämning
verksamhet, länsmuseet
Collection <collection>
  • Stockholms läns museum
Id <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Stockholms läns museum
Link to source <url>

Teknisk data