Runsten

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten av röd sandsten. Stenen är stympad. Vad som återstår är ristningens mittparti. Inskrift : sui...ta st...---im hna firþi till sihtunum.
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat .
  • Tillverkad 1500 - 2020 .
Material<itemMaterial>
Sandsten
Bergart
Measurements <itemMeasurement>
  • Höjd: 880 mm.
  • Bredd: 750 mm.
  • antal: 1
Sakord<itemName>
Runsten
Classifikation <itemClassName>
  • Byggnadsdetaljer och monument
Collection <collection>
  • Historiska museet
Förvärvsnummer <itemNumber>
Runsignum <itemNumber>
Undernummer <itemNumber>
FID <itemNumber>
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data