Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, När
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • H. Hanssons inv. för geol. bl. Ronehamn 1907-08 nr 8. Beskr. t ill geol. bl. Ronehamns s 94 (nr 12).
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, horn bländeskiffer, 0,75 m h, 0,45 m br och 0,25 m tj. På stenens NV sida finns en inskrift, i en rad uppifrån och nedåt utan ramlinjer. Runornas höjd är 10-11 cm. De är tydliga. Inskri ft: u... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Ca 25 m VSV om skiftesväg och 7 m NNV om ägogräns samt 10 m S om åkerhörn (ängshörn).
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i När, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data