Lovö kyrka

Ritning

link to gallery
Type of object <itemType> Blueprint
Date <presTimeLabel> 1935-01-01 00:00:00 - 1935-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Stockholm; Kommun: Ekerö; Landskap: Uppland; Socken: Lovö
Title <itemTitle> Lovö kyrka
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Originalets skala: 1:100. Originalritning förvaras hos Riksantikvarieämbetet.
Beskrivning <itemDescription>
  • Längdsektion mot söder
Event <context>
  • Tillkomst 1935-01-01 - 1935-12-31 i Lovö kyrka, Sverige av Okänd.
  • Arkiverad 2022-01-27 .
Titel<itemName>
Lovö kyrka
Classifikation <itemClassName>
  • Ritning
Arkiv referenskod <itemNumber>
Ritningsregister objekt-id <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data