Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige Gotland Väskinde Gällungs
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Okänd tid
Event <context>
 • Gravaktivitet i Gällungs, Väskinde, Gotland, Gotland, Gotland, Sverige.
Keyword <itemKeyWord>
 • ben
 • bergart
 • bergkristall
 • beslag
 • betsel
 • brodyrband
 • brons
 • brons, läder
 • bryne
 • bälte
 • bärnsten
 • fajans
 • falang
 • fossil
 • föremål
 • glas
 • horn
 • hänge
 • järn
 • järn/brons
 • kam
 • kedja
 • keramik
 • kniv
 • knivslida
 • koppar/brons
 • kärl
 • läder
 • läder, brons
 • metall
 • nit
 • nyckel
 • nål
 • nålhus
 • nöt
 • okänt
 • organiskt
 • organiskt material
 • pärla
 • pärlspridare
 • rembygel
 • remdelare
 • ring
 • runbleck
 • silver
 • skiffer
 • smälta
 • spik
 • spiral
 • spjutspets
 • spänne
 • sölja
 • tand
 • textil
 • trä
 • yxa
Fyndplats<itemName>
Gällungs
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data