runbleck av brons

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Gotland Väskinde Gällungs
Beskrivning <itemDescription>
  • Två ihoprullade bronsbleck med svaga, svårt urskiljbara runor på.
Event <context>
  • Brukad 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Gällungs, Väskinde, Gotland, Gotland, Gotland, Sverige.
  • Undersökt/Insamlat 1973 i Gällungs, Väskinde, Gotland, Gotland, Gotland, Sverige av Föreningen Gotlands Fornvänner, Gotlands museum (Fd Länsmuseet på Gotland).
Material<itemMaterial>
brons
Keyword <itemKeyWord>
  • runor
Measurements <itemMeasurement>
  • Antal: 2
  • Diameter: 10-12 mm.
  • Höjd: 14-20 mm.
Sakord<itemName>
runbleck
Subject <subject>
  • Archaeology
Collection <collection>
  • c0
Inventarienummer <itemNumber>
Fyndnummer <itemNumber>
SHM Föremålsidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data