Gravfält

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Väskinde
Terräng <itemDescription>
 • Flack sandmark. Hag- och tomtmark.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Eriksson, M. 2012. Rapportsammanställning Arkeologisk undersökning 1973 av RAÄ 65:1, Väskinde socken, Gällungs 1:9. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-1974-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 6J 9b, FMR registerkarta
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, A-M. 2012. Gravar under vägen till Knutstorp. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Gotlands Museum. (RAÄ dnr 3.4.2-1636-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Thunmark, L.: Ett praktspänne från Väskinde, Gotländskt Arkiv 1973
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, A-M.: Arkeologisk förundersökning, Gällungs 1:9, Väskinde S:12, Prästgården 1:1, Björkome 1:58, RAÄ 65, Väskinde socken, Gotlands kommun, 2005 (RAÄ dnr 321-4247-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-5758-04
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Österman, K.: Arkeologisk undersökning 1973 inom Gällungs 1:9, Väskinde socken, Gotland, dnr 1146/92, Rapportmanus i Riksantikvarieämbetets interimsarkiv vid Länsmuseet på Gotland, 1996
Ingående lämningar <itemDescription>
 • Röse - Form: Rund, antal 1.Stensättning - Form: Rund, Konstruktion: Övertorvad, antal 659.Stensättning - Form: Rektangulär, antal 5
Beskrivning <itemDescription>
 • Gravfält, delundersökt, 350x50-140 m (NNV-SSÖ), bestående av ca 700 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 röse, minst 664 runda stensättningar samt ett okänt antal gravar under flat mark varav minst 11 und... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Väskinde, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Gravfält
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Gravfält
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data