BILDER

yxa, verktyg

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Westling, Rose-Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Oceanien, Australien, Queensland, Cedar Creek
Beskrivning <itemDescription>
  • Stenyxa med skaft. Mycket stort yxhuvud av lerskiffer (något kontaktomvandlat). Upptill stark förtjockning, gjord av vax, för fasthållande av skaftet, Skaft av en trädgren, böjd kring yxhuvudet och hopsurrad med ett snöre. Yxhuvudet är i förhållande till sin bredd och längd mycket tunt. Nedtill ingen egg, men möjligen har en sådan funnits. Nu endast en grov och högst ojämn förtunning av huvudets ... Visa hela
Inventarienummer <itemDescription>
Utställning / tidigare <itemDescription>
  • Den skapande människan
Utställning, del av / tidigare <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
  • Mjöbergs andra expedition till Australien (1912-1913)
Event <context>
  • Insamlad av Mjöberg, Eric Georg.
  • Brukad av aboriginer.
  • Ursprung i Cedar Creek, Australien, Oceanien.
  • Förvärvad 1920 .
Material, engelska<itemMaterial>
stone
Materialkategori<itemMaterial>
sten-mineral
Material<itemMaterial>
sten
rotting
växtmaterial
Keyword <itemKeyWord>
  • Erik Mjöberg
Sakord, engelska<itemName>
tool
axe
Sakord<itemName>
yxa
verktyg
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data