Kulla kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1200 - 1249
Place <presPlaceLabel> Län: Uppsala, Kommun: Enköping, Landskap: Uppland, Socken: Kulla , Stift: Uppsala stift, Församling: Lagunda församling
Title <itemTitle> Kulla kyrka
Historik <itemDescription>
 • Långhusets västra del härstammar troligen från omkring år 1200. Tornet och kyrkans östra del är något yngre. Vapenhuset är senmedeltida. Tornet är förhållande vis lågt och kröns av en karnisformad spånklädd huv från 1700-talet.
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • I vapenhuset står fyra gamla gravhällar uppställda mot södra väggen. De hade tidigare sin plats i kyrkgolvet. Vapenhuset är välvt och har valvribbor med rester av medeltida måleri. Kyrkorummets väggar... Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Torn - Västtorn, Vapenhus - Söder, Torn - Väster, Kor - Fullbrett, Sakristia - Norr, Sakristia - Norr, Kor - Fullbrett, Kor - Öster, Vapenhus - Söder, Kor - Rakt, Torn - Väster
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak - Valmat, Sadeltak - Valmat
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkan är en salkyrka utan särskilt markerat korparti. Den är försedd med torn i väster, sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhusets västra del härstammar troligen från omkring år 1200. Tornet o... Visa hela
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Församling: Lagunda församling, Kulla, Enköping, Uppland, Uppsala.
 • Nybyggnad 1200-01-01 - 1200-12-31 .
 • Nybyggnad 1200-01-01 - 1249-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1250-01-01 - 1300-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1250-01-01 - 1299-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1300-01-01 - 1399-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1300-01-01 - 1399-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1300-01-01 - 1399-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, valvslagning 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1475-01-01 - 1499-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1500-01-01 - 1599-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1620-01-01 - 1629-12-31 .
 • Ändring 1680-01-01 - 1680-12-31 .
 • Rivning 1738-01-01 - 1738-12-31 .
 • Fast inredning - altarring 1784-01-01 - 1784-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1949-01-01 - 1950-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1957-01-01 - 1957-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Slät, Puts, Puts - Sprit
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Dagens användning<itemName>
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • ENKÖPING KULLA 2:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data