BILDER

klubba: stjärnklubba

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Anderzén, Hannes
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Peru
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Morgonsjärna av metall.
  Inkaisk kultur i norra Perú. En s.k. huaco. Jfr. denna typ av svartgodshuvuden GEM:s 20.2.26, avbildat och kommenteratt som fig.59A, sid. 125 i Gösta Montell: Dress and Ornaments in Ancient Peru, Göteborg 1929.

Inventarienummer <itemDescription>
del <itemDescription>
Original: insamlat av <itemDescription>
Original: lokal <itemDescription>
 • Súpe, Peru, Sydamerika.
Proveniens <itemDescription>
 • Supe, Valle de Supe, dpto. Lima, Peru
Proveniens <itemDescription>
 • Súpe, Peru. [[Haga]]
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Obs.: Beskrivning <itemDescription>
 • Spanska benämning: maza estrellada
Utställning / tidigare <itemDescription>
 • Latinamerikansk arkeologi
Utställning, del av / tidigare <itemDescription>
Land, engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Insamlad av Gaffron, Eduard.
 • Ursprung i Peru, Sydamerika.
Materialkategori<itemMaterial>
metall
Materialkategori, engelska<itemMaterial>
metal
Keywords <itemKeyWord>
 • arkeologi
 • vapen
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 15 cm.
Sakord<itemName>
klubba: stjärnklubba
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data