BILDER

mumiemask, mask

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Winther Åshaug, Ina Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Peru
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Ansiktsmask av silver för mumie. Arkeol. föremål.
  Depositionsföremål, sedermera inlöst i museet från E. Nordenskiölds sterbhus. Slutlikvid erlagd i september 1938. Nummer från de äldre katalogerna: 24.6.79.
  Se vidare generalkatalogen.

Inventarienummer <itemDescription>
Original: lokal <itemDescription>
Original: negativ-nr <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
 • Chancay, Peru. [[Haga]]
Proveniens <itemDescription>
 • Ica-regionen, Valle de Ica, dpto. Ica, Peru
Original: publ <itemDescription>
 • Utst. "Silver" Rkm 771129-780305
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Original: teckning nr <itemDescription>
Original: utställt <itemDescription>
Utställning / ingår i <itemDescription>
 • Korsvägar 1 - (plan 4)
Utställning / tidigare <itemDescription>
Utställning / tidigare <itemDescription>
 • Latinamerikansk arkeologi
Utställning, del av / ingår i <itemDescription>
Utställning, del av / tidigare <itemDescription>
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Årsberättelse 1938, Årstryck 1939, Göteborgs museum
Utställning, monterdel / ingår i <itemDescription>
 • Korsvägar 1 - Zon B3
Land, engelska <itemDescription>
Utställningstext, Korsvägar <itemDescription>
 • Begravningsmask av silver från Ica området som varit en del i en dödes transformation och övergång till ett liv efter döden.
  Silver, guld och metaller hörde till det omsorgsfulla förberedandet av de ...

  Visa hela
Utställningstext, Korsvägar, eng <itemDescription>
 • Funerary mask made of silver from the Ica region which has played a part in the deceased person´s transformation and transition into a life after death.
  Silver, gold and metals belonged to the carefu...

  Visa hela
Event <context>
 • Insamlad av Nordenskiöld, Erland.
 • Ursprung i Peru, Sydamerika.
 • Funnen i Departamento de Ica.
 • Förvärvad av Nordenskiöld, Erland - sterbhus.
Materialkategori<itemMaterial>
metall
Materialkategori, engelska<itemMaterial>
metal
Keywords <itemKeyWord>
 • arkeologi
Measurements <itemMeasurement>
 • Bredd: 18,5 cm.
 • Höjd: 1 cm.
 • Längd: 15 cm.
Sakord, engelska<itemName>
mask
Sakord<itemName>
mumiemask
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Alternativ identitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data