BILDER

utställning, monter, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Thörnborg, Björn
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1964
Place <presPlaceLabel> Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
  • Väggmonter 15: "Peru - metallarbeten" i salen för Latinamerikas arkeologi, nyinredd och färdig november 1963.
Bildarkivnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 1964 i Göteborg av Thörnborg, Björn.
Keywords <itemKeyWord>
  • interiör
  • saknarnummer042
Motif <itemMotiveWord>
  • Latinamerikansk arkeologi
  • Peru - Monter 15
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
utställning
monter
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Alternativ identitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data