BILDER

Thörnborg, Björn

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> fotograf
Beskrivning <itemDescription>
  • Har varit antsälld vid Göteborgs etnografiska museum (GEM). Konservator och fotograf.
Event <context>
  • Verkade i Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • Göteborgs etnografiska museum
Visat namn<itemName>
Thörnborg, Björn
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data