Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Upplands Väsby, Uppland, Ed
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Signum i Samnordisk runtextdatabas: U ATA7269/60A, U ATA7269/60C, U ATA7269/60D samt två av fragmenten under signum U ATA7269/60F.
Beskrivning <itemDescription>
  • Fyndplats för runstensfragment. 1959 påträffades ett antal runstensfragment av röd sandsten på olika ställen i kyrkogårdsmuren vid Eds kyrka (ATA dnr 3953/59). Sedan 1960 förvaras de i hembygdsgården... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • ATA dnr 3953/59, S. B. F. Jansson, Rapport till Raä 19/11 1960 (ATA dnr 7269/60), nr 1, 3, 4-5, 9, 10.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Ed, Upplands Väsby, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data