väv, gobeläng, fabric

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1476
Place <presPlaceLabel> Sydamerika, Peru
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Textilfragment. Dels av skjorta?
  Gåva.

  "Uppsytt på blå papper av säljarna i Lima. Har inga noteringar om detta fragment."
  Bengt Runnerströms kommentarer.

Inventarienummer <itemDescription>
del <itemDescription>
Original: insamlat av <itemDescription>
Obs.: litteratur <itemDescription>
 • Vanstan, I. 1966.
  Uhle, M. 1903.
  Stone-Miller, R. 1992: s. 34 - 42, 43 - 49.
  Menzel, D. 1977.
  Musei Civici di Modena 1992: s. 65 - 83.
  Prümers, H. 1989: s. 188 - 213.
  Ravines, R. 1982.

Original: lokal <itemDescription>
Typ & teknik: period <itemDescription>
 • Middle Horizon
  (500-800 e Kr.) -
  Late Intermediate Period?
  (1000-1476 e Kr.)
  se Stone-Miller 1992

Typ & teknik: typ <itemDescription>
 • Perus norra-central kustområde
  Moche relaterad till Huari kultur?

Obs.: Beskrivning <itemDescription>
 • Storlek Vävnaden i sitt nuvarande utseende består av fem olika vävda delar sammansydda enligt skiss i pärm.
  Väv 1 är 3 cm bred. Väv 2 är 9 cm bred. Väv 3 är 7 cm bred. Väv 4 är 6 cm bred. Väv 5 är 3 ...

  Visa hela
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Land, engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Ursprung i Peru, Sydamerika.
 • Skänkt av Runnerström, Bengt-Arne.
 • Tillverkad - 1476 .
 • Förvärvad 1990 .
Materialkategori<itemMaterial>
textil
Keywords <itemKeyWord>
 • arkeologi
Measurements <itemMeasurement>
 • Bredd: 42 cm.
 • Längd: 71 cm.
Sakord, engelska<itemName>
fabric
Sakord<itemName>
väv
gobeläng
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data