BILDER

gaffel

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Schwetz, Ferenc
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Oceanien, Fiji
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
 • Gaffel för ätande av människokött.
Inventarienummer <itemDescription>
Användningsområde <itemDescription>
 • för att äta människokött
Original: insamlat av <itemDescription>
 • Inköpt från herr W.A:son Grebst.
Original: lokal <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Utställning / tidigare <itemDescription>
Utställning, del av / tidigare <itemDescription>
 • DX Act 3 - Memory Wall
Land, engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Insamlad av Grebst, William A:son.
 • Ursprung i Fiji, Oceanien.
 • Förvärvad av Grebst, William A:son.
 • Förvärvad 1908 .
Keywords <itemKeyWord>
 • William "Willy" Andersson Grebst
 • William A:son Grebst
 • etnografi
 • matberedning och konsumtion
 • redskap och utrustning
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 42,5 cm.
Sakord<itemName>
gaffel
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Alternativ identitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data