BILDER

härd, kåta, árrangiergge

Bild

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1960-1961
Place <presPlaceLabel> Kuotelis
Bildbeskrivning <itemDescription>
  • storkåtans insida, härden. 160 a
Event <context>
  • Fotograferad i Kuotelis av 1960-1961.
Keyword <itemKeyWord>
  • arkeologi
Sökord, samiska<itemName>
árrangiergge
Sökord<itemName>
härd
kåta
Subject <subject>
  • Cultural history
Accessionsnr <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Link to source <url>

Teknisk data