BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Lagrelius, Axel
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1933-07-18
Text i dokument <itemDescription>
  • 0098. A: BÖRTZEL TEL-& TELEGR7ADR.: STABSLITOGRAFEN POSTGIROKONTO 488. TIEBOLAG POSTADRESS: KUNGSBROPELEAN 3 POSTFACK, STOCKHOLM 8. den 18 juli 1933 TW Professor J.G. Andersson, Stockholm. Härmed beder jag få erkänna emottagandet af Mrs William H.Moore's check å Kr. 1.000:=-= såsom bidrag till kostnaderna för blivande utställning i Östasiatiska museet. Högaktningsfullt A, BÖRTZELLS TRYCKEAIAKTIEBO... Visa hela
Event <context>
  • Mottagen av Andersson, Johan Gunnar.
  • Tillverkad 1933-07-18 av Lagrelius, Axel.
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data