Noaks ark, Gravfält

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kalmar, Borgholm, Öland, Högsrum
Title <itemTitle> Noaks ark
Placering <itemDescription>
Vegetation <itemDescription>
 • Gravfältet är nyligen skogsröjt och ger ett öppet, parkliknande intryck.
Tradition <itemDescription>
 • En hög vid landsvägen kallades "Likkällaren". Ljus sågs lysa där om natten.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nr 83 vid 1941 års inv.
Terräng <itemDescription>
 • Krön av mindre grusåsar (NNÖ-SSV), skogsröjt.
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Gravfält, 370x20-70 m (NNÖ-SSV) bestående av ca 70 fornlämningar. Dessa utgörs av ca 55 runda stensättningar, 4 rektangulära stensättningar, 1 skeppssättning och 10 resta stenar.

  De runda stensättnin...

  Visa hela
Ingående lämningar <itemDescription>
 • Stensättning - Form: Rektangulär, Konstruktion: Stenfylld, antal 4.Stenkrets/stenrad - Form: Skeppssättning, antal 1.Grav markerad av sten/block - Typ: Rest sten, antal 10.Stensättning - Form: Rund, K... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA: (Inv 12321): Handskrift.
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 4H8a NV, FMR registerkarta
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Högsrum, Borgholm, Öland, Kalmar.
Lämningstyp<itemName>
Gravfält
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Gravfält
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data