Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Malmö, Skåne, Malmö
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Oxie härads Hembygdsförbunds fornminnesinventering, Fosie nr 1, 1936.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ-nr 3 vid 1968-års inventering.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Claesson, C. Inventering, nr 20, 1938-04-30.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Salomonsson, B. brev till RAÄ från 1975-09-01.
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 2C2e NÖ, FMR registerkarta
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Agri, J. Inventering, nr 6, 1936.
Terräng <itemDescription>
 • Flack avsats, lermark. Tomtmark
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ahlenius & Kempe. Sverige, del 1. 1909, s.70.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Danmarks runinskrifter I, s.318 (262).
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, 1,85 m h, 0,8 m br (N-S) och 0,7 m tj. Inskription mot VNV i enkel slinga. Inskriptionen lyder enligt översättning: "Esbern reste denna sten efter sin kamrat Dvärg, en god dräng" (V. Lilja, 1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sköld, P.E. Söderslätts förhistoria (manus), s.175.
Orientering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Håkansson, I. Rapport "Runstenen, Fosie 1975", Malmö museum.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bruzelius, N.G. ATA Fosie sn.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Salomonsson, B. Brev till RAÄ från 1969-11-07.
Event <context>
 • Belägen i Malmö, Malmö, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data