BILDER

fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Beskrivning <itemDescription>
  • En blandning av lera och halm soltorkas. Detta kallas adobe och används när man bygger hus.
Bildarkivnummer <itemDescription>
Keyword <itemKeyWord>
  • arbete
  • boskap
  • kor
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data