Göteborgs stad Fastighetskontoret, Göteborgs kommun Fastighetskontoret, Göteborgs fastighetskontor, Fastighetskontoret, Göteborg

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Alternative names <foafName>
  • Göteborgs stads fastighetskontor
Beskrivning <itemDescription>
  • kommunens fastighetsförvaltning innan bolaget Higab med dotterbolag Kigab bildades
Namn / annan anknytning <itemDescription>
  • Göteborgs stad. Exploateringsförvaltningen
Keywords <itemKeyWord>
  • organization
Visat namn<itemName>
Göteborgs stad Fastighetskontoret
Göteborgs kommun Fastighetskontoret
Göteborgs fastighetskontor
Fastighetskontoret, Göteborg
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data