BILDER

interiör, utställning, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Törnros, Beatrice
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2019-04-25
Place <presPlaceLabel> Sverige, Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
  • Interiör utställningen Human nature på Världskulturmuseet
Bildarkivnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 2019-04-25 i Göteborg, Sverige av Törnros, Beatrice.
Keywords <itemKeyWord>
  • föremål
  • monter
  • samling
Motif <itemMotiveWord>
  • Human Nature
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
interiör
utställning
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Inventarienummer / avbildat <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data