BILDER

figur, skulptur, sculpture

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Westling, Rose-Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Nordamerika, USA, Alaska
Beskrivning <itemDescription>
 • Snidad figur av valrosstand föreställande en val.
Utställning / tidigare <itemDescription>
Utställning, del av / tidigare <itemDescription>
 • Human Nature - 2.10 Sedna
Utställning, extern / tidigare <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Brukad av unangan.
 • Ursprung i Alaska, USA, Nordamerika.
 • Utställd 2020-09-26 - 2022-11-06 i Etnografiska museet, Stockholm av Human Nature.
Materialkategori<itemMaterial>
ben-horn
Material<itemMaterial>
valrosstand
Keywords <itemKeyWord>
 • 1900.32.0378.D
 • SSAG.378
 • Sedna
 • aleut
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 5,8 cm.
 • Höjd: 0,9 cm.
 • Bredd: 2,1 cm.
Sakord, engelska<itemName>
sculpture
Sakord<itemName>
figur
skulptur
Subject <subject>
 • Cultural history
Delobjektnummer <itemNumber>
Alternativ identitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data