Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige Västergötland Skeby Skebys kyrka
Keywords <itemKeyWord>
  • kyrkstöt
  • trä, järn
Fyndplats<itemName>
Skebys kyrka
Subject <subject>
  • Archaeology
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data