brandgrop,

Miljö

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Närke Edsberg Sörby, Lustigkrog
Beskrivning <itemDescription>
  • Kontext skapad från MIS
Event <context>
  • Brukad i Sörby, Lustigkrog, Edsberg, Lekeberg, Närke, Örebro.
  • Undersökt i Sörby, Lustigkrog, Edsberg, Lekeberg, Närke, Örebro.
Keyword <itemKeyWord>
Typ<itemName>
brandgrop
Subject <subject>
  • Archaeology
Collection <collection>
  • Arkeologiskt object
Kontextidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data