Teaterhistoriska samfundet i Göteborg (THS)

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Alternative names <foafName>
  • Teaterhistoriska samfundet i Göteborg
Beskrivning <itemDescription>
  • Samfundet grundades med avsikt att driva ett Teaterhistoriskt museum. 1954 kunde man efter ett par års förebedelser och insamling öppna ett museum i Lorensbergteaterns lokaler. Samfundet drev museet till 1968, när Göteborgs stad tog över ansvaret. Därefter har Samfundet verkat som vänförening till samlingarna, först på Teaterhistoriska museet och från 1995 på Göteborgs Stadsmuseum.
Tidpunkt / verksamhetsstart <itemDescription>
Namn / annan anknytning <itemDescription>
  • Göteborgs Stadsmuseum
Namn / annan anknytning <itemDescription>
  • Göteborgs teaterhistoriska museum
Event <context>
  • Föddes 1950 .
Keywords <itemKeyWord>
  • organization
Visat namn<itemName>
Teaterhistoriska samfundet i Göteborg (THS)
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data