Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jönköping, Värnamo, Småland, Forsheda
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Kinander, R, 1935-61, Smålands runinskrifter, Sm 51, s. 155 ff.
Terräng <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Ö kanten av gamla kyrkogårdsmuren. 25 m N om väg.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Sm 51
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, upprest. 3,18 m hög över marken, i genomsnitt 0,85 m bred (N-S) och 0,15 - 0,2 m tjock. Även den mot V vettande sidan har en slinga inhuggen dock utan bokstäver. Runorna är 11-13 cm höga. St... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Forsheda, Värnamo, Småland, Jönköping.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data